+48 530 231 905 4sped@4sped.pl

Aktualności / Wchodzi w życie Umowa o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią

Nowe Perspektywy w Handlu z Nową Zelandią

Z przyjemnością informujemy, że od 1 maja 2024 roku zacznie obowiązywać Umowa o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią.

Aby unijni importerzy mogli korzystać z preferencyjnego traktowania taryfowego dla towarów pochodzących z Nowej Zelandii, będą musieli spełnić określone warunki. Jednym z nich będzie posiadanie Oświadczenia o Pochodzeniu, które zostanie sporządzone przez nowozelandzkich eksporterów. Zalecamy korzystanie z angielskiej wersji językowej tego dokumentu. Oświadczenie powinno zawierać numer referencyjny identyfikujący eksportera, znany jako Customs Client Code.

Kolejnym istotnym elementem będzie „wiedza importera” na temat pochodzenia produktu, zgodnie z art. 3.20 Umowy. Importer będzie musiał udowodnić organom celnym, że produkt faktycznie pochodzi z Nowej Zelandii, przedstawiając dokumenty i inne dowody dostarczone przez eksportera lub producenta już w momencie składania zgłoszenia celnego.

W przypadku wywozu produktów z UE do Nowej Zelandii, unijni eksporterzy będą musieli sporządzić oświadczenie o pochodzeniu, wskazując swój numer referencyjny, którym będzie numer REX. Eksporterzy, którzy nie są zarejestrowani w systemie REX, będą mogli sporządzać oświadczenia tylko dla przesyłek o wartości produktów pochodzenia unijnego nieprzekraczającej 6 000 euro. Powyżej tego progu, oświadczenia będzie mógł sporządzić tylko eksporter zarejestrowany w systemie REX.

Polscy przedsiębiorcy, którzy planują eksportować produkty do Nowej Zelandii, powinni zarejestrować się w bazie zarejestrowanych eksporterów REX. Rejestracja jest prowadzona przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu – Wydział Centralna Rejestracja.

Warto zauważyć, że rejestracja w systemie REX jest jednorazowa. Jeśli podmiot już posiada nadany numer REX, ponowna rejestracja nie będzie konieczna.

Podstawa prawna:

Umowa o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią

Zawiadomienie o dacie wejścia w życie Umowy o Wolnym Handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią