+48 530 231 905 4sped@4sped.pl

Aktualności / Wprowadzenie pierwszej fazy systemu Proof of Union Status (PoUS)

Decyzja Komisji Europejskiej nr 2023/2879 z dnia 15 grudnia 2023 roku przyniosła istotne zmiany w obszarze rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych zgodnie z unijnym kodeksem celnym. Centralnym punktem tego postanowienia jest planowane wdrożenie pierwszej fazy systemu Potwierdzenia Statusu Unijnego (PoUS) w dniu 1 marca 2024 roku. Ta etap skupi się na obsłudze danych dotyczących potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów T2L/T2LF, wyłącznie w formie elektronicznej w urzędzie celnym, zarówno podczas składania wniosku, jak i przedstawienia towaru, zgodnie z unijnymi przepisami i specyfikacjami.

Nowości wprowadzone przez System AES/PoUS System AES/STATUS, używany w Polsce od 2018 roku, okazał się niezgodny z unijnymi wymogami PoUS. W odpowiedzi na to Ministerstwo Finansów zdecydowało o uruchomieniu nowego systemu, AES/PoUS. Nowe funkcje tego systemu obejmują:

  • Nowy model danych wniosku o dowód (T2L/T2LF) zgodny z unijnym kodeksem celnym.
  • Obsługę wniosków zgodnie ze specyfikacjami unijnymi.
  • Przekazywanie danych dowodu (numer MRN) do Centralnego Repozytorium.
  • Generowanie dokumentu SRD (Status Request Document) z numerem MRN.
  • Nowe procedury w urzędach celnych związane z pobieraniem danych dowodu z Centralnego Repozytorium.

Okres Przejściowy i Wdrożenie Ministerstwo Finansów przygotowało plan okresu przejściowego, który pozwoli przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych wymogów. W tym czasie, do 15 września 2024 roku, przedsiębiorcy będą mogli nadal korzystać z systemu AES/STATUS. Po osiągnięciu gotowości, decyzja o przejściu na nowy system będzie należała wyłącznie do przedsiębiorcy.

Jak Zacząć Testować Nowy System? Środowisko testowe nowego systemu AES/PoUS jest dostępne od 12 lutego 2024 roku. Aby rozpocząć testowanie, przedsiębiorcy muszą założyć konto na stronie PUESC oraz zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Finansów.

Podsumowanie Wprowadzenie nowego systemu AES/PoUS stanowi znaczący krok w efektywności obsługi celnej w Polsce. Nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie procesów związanych z potwierdzaniem unijnego statusu celnego towarów oraz dostosowanie się do unijnych standardów. Dzięki temu, transakcje handlowe będą mogły być jeszcze bardziej przejrzyste i efektywne. W razie pytań dotyczących zmian, Ministerstwo Finansów udostępniło adres e-mail: aes.ais.projekt@mf.gov.pl. Dodatkowo, przygotowywana jest Instrukcja dla użytkowników zewnętrznych, która zostanie opublikowana wkrótce.