+48 530 231 905 4sped@4sped.pl

Aktualności / Nowe Wytyczne dotyczące Oznakowania CE dla Baterii i Akumulatorów – Wchodzące w Życie od Lutego 2024 Roku

Rewolucja w przemyśle baterii: Nowe wytyczne dla oznakowania CE od lutego 2024 roku

Ostatnie rozporządzenie, oznaczone numerem 2023/1542, to niezwykle obszerny dokument liczący aż 117 stron. Unia Europejska poświęciła czas na gruntowne zbadanie kwestii dotyczących baterii i akumulatorów. Wielostronicowy przepis składa się z wnikliwej preambuły, 96 artykułów i 15 załączników. Jego głównym celem jest zacieśnienie kontroli nad produkcją baterii oraz ograniczenie ich szkodliwego wpływu na środowisko i ludzi.

Cel Rozporządzenia:

Głównym zamierzeniem Rozporządzenia 2023/1542 jest uporządkowanie procesu produkcji oraz postępowania ze zużytymi bateriami. Po trzech latach prac nad tym dokumentem, teraz precyzyjnie określa on zasady związane z produkcją, obrotem i recyklingiem baterii w Unii Europejskiej.

Zasięg Rozporządzenia:

Nowe przepisy obejmują wszelkie rodzaje baterii, włączając w to pojedyncze baterie, zestawy oraz moduły baterii. Producenci muszą teraz oznaczać baterie znakiem CE i dostarczyć deklarację zgodności z normami UE.

Wyłączenia z Rozporządzenia:

Nie wszystkie baterie są objęte nowymi przepisami. Rozporządzenie wyłącza baterie używane w sprzęcie wojskowym, w przemyśle kosmicznym oraz w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem obiektów jądrowych.

Zmiany w przepisach:

Od lutego 2024 roku, oznakowanie CE staje się standardem dla wszystkich baterii. Dotychczasowe dyrektywy, takie jak 2006/66/EC czy 2008/98/EC, zostały zastąpione przez nowe rozporządzenie 2023/1542, które wprowadza bardziej rygorystyczne zasady produkcji i obrotu bateriami.

Podsumowanie:

Nowe przepisy mają na celu poprawę ochrony środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów. Oznakowanie CE i deklaracja zgodności stanowią istotne kroki w zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa dostępnych na rynku produktów.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat oznakowania CE oraz okresów przejściowych można znaleźć na naszej stronie internetowej. Nasz zespół jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania i udzielić wsparcia w dostosowaniu się do nowych przepisów.

OZNAKOWANIE CE – KLIKNIJ TUTAJ

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OZNAKOWANIA BATERII – KLIKNIJ TUTAJ

OKRESY PRZEJŚCIOWE W SPRAWIE OZNAKOWANIA BATERII – KLIKINIJ TUTAJ

Pamiętaj, że przestrzeganie nowych wytycznych to kluczowy krok w kierunku odpowiedzialnego i zrównoważonego postępu!